Werkwijze

Doorverwijzen:Uw kind kan doorverwezen worden door de Intern Begeleider of Ambulant Begeleider van de school of via de huisarts, een jeugdpsychiater of Bureau Jeugdzorg.

Indicatie:Nadat uw kind naar mij wordt doorverwezen voor Beeldende Therapie/ EBL-begeleiding krijgt u van mij een assesmentformulier toegestuurd om in te vullen. Daarna maken we een eerste afspraak voor een eerste observatie, om te kijken of uw kind in aanmerking komt voor deze vorm van behandeling/begeleiding.

Behandeling/Begeleiding:De behandeling/begeleiding is meestal individueel, soms in een klein groepje, afhankelijk van de problematiek, en vindt plaats op lokatie (school/praktijk) of thuis in het gezin.

De duur van de begeleiding kan varieren tussen 3 maanden (kortdurend) en langer dan een jaar (langdurend).De sessies duren een uur individueel, minstens 3x per maand en niet in de vakanties. Alles wordt in nauw overleg met ouders en evt. school besproken.