Inleiding Beeldende Therapie 

Beeldende therapie is een ervaringsgerichte leerwijze vanuit beeldende materialen-technieken-handelingen, zoals tekenen, schilderen, werken met klei en gips, hout, ijzer en textiel, met als doel de verstoorde ontwikkeling te verbeteren.

Beeldende therapie is een Vaktherapie met verplichting van intervisie,supervisie en bijscholing.

Inleiding EBL

EBL - Emerging Body Language - is een methode van begeleiding waarbij de natuurlijke interactie tussen mensen,tussen ouders en hun kinderen, tussen kinderen, de basis vormt tot onderzoek en ontwikkeling.Het gaat terug naar de oorspronkelijke eerste momenten van interactie tussen kind en ouders en de ruimte.De essentie van deze methodiek is om de interne interactiestructuren te vergroten door bewegen in de ruimte, alleen of afgestemd met elkaar zodat er mogelijkheden ontstaan om onvoldoende ontwikkelde gebieden in het sociale- en gevoelsleven alsnog te ontwikkelen.De ouders spelen vaak een belangrijke rol als ondersteuners voor het ontwikkelen van de mogelijkheden van het kind.